مراسم اجرای پروژه مجتمع درمانی و آموزشی انجمن نیکوکاری حضرت مهدی(عج)

تصویر-مراسم اجرای پروژه مجتمع درمانی و آموزشی انجمن نیکوکاری حضرت مهدی(عج)

مراسم اجرای پروژه مجتمع درمانی و آموزشی انجمن نیکوکاری حضرت مهدی(عج)

زمان: یکشنبه 1401/12/14 

ساعت: 16 الی 18

مکان: برازجان- سالن فرهنگ و ارشاد - جنب کتابخانه حسینیه اعظم

برای آسان شدن کمک رسانی، اپلیکیشن اندرویدی نیکوکار را نصب کنید